Your browser does not support JavaScript!
網站導覽
1 . 系所簡介
      1-1 . 成立與使命
      1-2 . 環境與設備
      1-3 . 研究與教學
      1-4 . 回顧與展望
2 . 師資陣容
      2-1 . 生化暨分子生物學組 (碩、博士班甲組)
            2-1-1 . 專任師資 (生化分生組)
            2-1-2 . 特聘講座及合聘師資 (生化分生組)
            2-1-3 . 兼任師資 (生化分生組)
      2-2 . 基因體科學組 (博士班乙組)
            2-2-1 . 師資 (基因體組)
      2-3 . 生化科
            2-3-1 . 專任師資 (生化科)
            2-3-2 . 兼任師資 (生化科)
3 . 最新公告
      3-1 . 招生公告
      3-2 . 演講公告
      3-3 . 徵人公告
      3-4 . 其他公告
      3-5 . 榮譽榜
4 . 課程資訊
      4-1 . 108學年度進階生化與分生實驗課程
      4-2 . 課程講義下載須知
      4-3 . 表格下載
5 . 奬補助辦法
      5-1 . 學生奬補助辦法
            5-1-1 . 校內獎助學金
            5-1-2 . 校外獎助學金
      5-2 . 教師奬補助辦法
            5-2-1 . 論文獎補助
            5-2-2 . 專利、技術移轉及產學合作
6 . 生化所園地
      6-1 . 生化所相簿
            6-1-1 . 2017
                  6-1-1-1 . 2017陽明生化碩士班畢業典禮
                  6-1-1-2 . 2017陽明生化所博士班畢業典禮
                  6-1-1-3 . 2017陽明生化所畢業典禮
            6-1-2 . 2018
                  6-1-2-1 . 2018生化所畢業典禮
            6-1-3 . 2019
                  6-1-3-1 . 2019陽明生化所畢業合照
                  6-1-3-2 . 陽明生化所博士班畢業典禮
                  6-1-3-3 . 2019陽明生化所碩士班畢業典禮
      6-2 . 所友會活動
      6-3 . 所友會相簿
            6-3-1 . 30週年慶 照片集
            6-3-2 . 30週年慶 大合照
            6-3-3 . 2015生化所校友回娘家
            6-3-4 . 2016生化所校友回娘家
      6-4 . 生化所facebook
      6-5 . 公司求才專區